KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "police"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "police"

Sort by: Order: Results:

 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 182-185, 2017)
  У статті розгялнуто актуальні проблеми інтеграція вітчизняної системи підготовки майбутніх правоохоронців до європейського освітнього простору. Автором виявлено основні фактори, що обумовлюють необхідність постійного ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – C. 238-241, 2016)
  У тезах доповіді розглядаються особливості таких типів педагогічних систем (моделей) поліцейської освіти як німецька, французька, британська та американська. Проаналізовано специфіку змісту професійної поліцейської освіти ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. - С. 56 ‒ 60, 2016)
  В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 67-69, 2018)
  У доповіді розглянуто організаційні та педагогічні аспекти підвищення кваліфікації працівників Національної поліції за дистанційною формою навчання в Харківському Національному університеті внутрішніх справ. Запропоновано ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. - Харків : ХНУВС, 2018. - С. 165-169, 2018)
  У доповіді автором проаналізований досвід застосування технологій дистанційного навчання в діяльності поліцейських органів Великобританії, Канади та Нової Зеландії. Запропоновано напрями його адаптації до системи кадрового ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242, 2018)
  Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-161, 2017)
  Аналізуються організаційні та нормативні основи післядипломної освіти поліцейських. Досліджені особливості організації навчального процесу в післядипломній освіті працівників поліції в залежності від ступеня використання ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600 (Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 27-28 лют. 2015 р.). - Одеса: Букаєв В.В., 2015. - С. 192-196, 2015)
  В тезах розглянуто сучасні підходи до вивчення та формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені зміст вмінь, що забезпечують конфліктологічну готовність курсантів. Розглянуті педагогічні ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. — С. 98-101, 2019)
  Розкрито діяльність музею Харківського національного університету внутрішніх справ як осередку освіти, національно-патріотичного виховання персоналу правоохоронних структур. Це інформаційний центр, що символізує цінності ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 173–178, 2017)
  У статті розглянуто роль та місце національно-патріотичного виховання поліцейських у системі забезпечення внутрішньої безпеки України. Досліджено особливості національнопатріотичного та етичного виховання майбутніх ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – Mai (№ 5/2). – P. 205-209, 2018)
  В статье освещаются основные проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки сотрудников полиции, что связано с европейской интеграцией Украины, построением правоохранительных органов, в частности ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 25. - С. 14-17, 2018)
  У статті досліджено специфіку професійної підготовки поліцейських у сучасних державах. Проаналізовано вплив поліцейської системи та принципів діяльності поліції на підготовку кадрів. Визначено окремі аспекти підготовки ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 24 трав. 2018 р.)]. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 44-47, 2018)
  У результаті аналізу відповідних нормативно-правових актів визначено особливості відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських. Особливу увагу приділено ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 2, ч. 1 (Aprilie). - С. 78-82, 2018)
  Ускладнення криміногенної ситуації, поява нових видів злочинів, використання кримінальними структурами досягнень науково-технічного прогресу висуває сьогодні підвищені вимоги до поліцейських як до висококваліфікованих ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 101-104, 2018)
  Розглянуто зміст і структуру професійної надійності правоохоронця. Наголошується на принциповому значенні фахової освіти у забезпеченні професійної надійності працівників поліції й необхідності пошуку нових дієвих шляхів ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Окреслено основні проблеми в галузі професійної освіти і психологічного забезпечення, що виникають в результаті реформування та вдосконалення процесу підготовки кадрів для органів Національної поліції України.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 202-204, 2017)
  Проаналізований сучасний стан підготовки фахівців з вищою освітою для потреб МВС України та Національної поліції.
 • Закаблук, М. В.; Zakabluk, M. V. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 107-114, 2017)
  У статті розкрито роль і значення психолого-педагогічної підготовки дільничних офіцерів поліції. Виділено конкретні вимоги до спеціальної та психологічної підготовки дільничного офіцера поліції; описано найбільш ефективні ...
 • Швец, Д. В.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 148-153, 2018)
  В статье рассматривается система субъектов, осуществляющих профессиональную подготовку полицейских в Украине. Отмечается, что профессиональная подготовка полицейских находится на стадии изменений и эволюции, что связано с ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 217-223, 2018)
  Досліджено сутність та специфіку професійної підготовки поліцейських в Україні, проаналізовано та узагальнено досвід професійної підготовки персоналу для органів поліції зарубіжних країн, зокрема Великобританії. Визначено, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account