Browsing Психологія (Рsychology) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: матеріали V міжнародної наук. - практ. конф. (Донецьк, 28-29 травня 2009 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2009. – С. 234-236, 2009)
  У статті запропонований тренінг, який дозволяє сформувати готовність у керівників навчальних курсів до виховної роботи з курсантами, розвинути комунікативну та конфліктологічну компетентність, здобути та вдосконалити ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 237–241, 2009)
  Показано, що одним із елементів професійної кваліфікації слідчих виступає загальна обізнаність у питаннях психології та уміння використовувати їх на практиці. Підкреслено, що психологічна компетентність слідчого являє ...
 • Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530, 2010)
  Щодо визначення основних правил проведення переговорів з терористами та визначення особистісних і професійних особливостей переговорщика надається новий альтернативний підхід щодо врегулювання протиріч, зокрема, що дозволяє ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листоп. 2010 р.). – Харків : ХНУВС, 2010. – С. 85-86, 2010)
  У статті пропонується здійснювати діагностику організаторських якостей учасників за допомогою розташування осіб в тренінговому залі.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип.28. – Ч.1. – С. 96-98, 2010)
  В статті аналізуються сучасні педагогічні підходи та технології формування конфліктологічної культури майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені психологічні та педагогічні чинники формування конфліктологічної ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 237-242, 2010)
  Автором указано, що виявлення типових важких професійних ситуацій, з якими стикається працівник патрульно-постової служби, є необхідною для подальшої колекційної роботи психолога. Визначено, що усвідомлення механізмів ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 937: Серія: Психологія. - 2011. - Вип. 45. - С. 73-77, 2011)
  У статті представлені результати психологічного аналізу різних поглядів на поняття кризових станів особистості. Розкривається неоднозначність визначення і трактування психологічного феномену кризи. Умовно, всі кризи ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 9. – С. 89–96, 2011)
  У статті представлені результати дослідження психологічних особливостей переживання кризи середини життя у працівників міліції. Показано, що переживання вказаної кризи впливає на структуру ціннісно-орієнтаційної сфери ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – 2011. – Т. 16, Вип. 7. - С. 61 – 69, 2011)
  У статті проаналізовано психологічний зміст кризи середини життя, визначено її основні ознаки. Встановлено, що переживання вказаної кризи впливає на загальний рівень психічного дистресу працівника міліції. З’ясовано, що ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 629–632, 2011)
  Визначені тактичні прийоми психологічного впливу, застосування яких при допиті жінок, потерпілих від насильницьких злочинів, є доцільним з метою активізації їх пам’яті та отримання повних показань. Сформульовані рекомендації ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 247-250, 2012)
  Визначено роль науково-педагогічної та начальницького складу в формуванні морально-правової і психологічної стійкості курсантів і слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 • Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012)
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 323-328, 2012)
  Розглянуто питання поняття професіоналізації, в тому числі співробітників органів внутрішніх справ. Також розглянуто питання впливу професійної діяльності співробітника органів внутрішніх справ на розвиток процесів професійної ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. - Київ, 2012. - Вип. 6(31). -С.46-51, 2012)
  В статті розглянуто сучасні техніки управління конфліктними станами особистості, чинники, що впливають на успішність їх використання. Визначені педагогічні основи підготовки працівників міліції до саморегуляції деструктивних ...
 • Теслик, Н. М.; Teslyk, N. M. (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2(2). - С. 250-259, 2012)
  Висвітлено результати психологічного дослідження впливу особистісних властивостей на ставлення до права курсантів вищого навчального закладу МВС.
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Яценко, Ю. В.; Yatsenko, Yu. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 301-305, 2012)
  Досліджено специфіку саморегуляції осіб з різним рівнем толерантності до невизначеності. Визначено достовірні відмінності за шкалами «Оцінка результату», «Гнучкість» і «Самостійність» в осіб із високим та низьким рівнем ...
 • Дашкевич, І. О.; Dashkevych, I. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 214-217, 2012)
  Досліджено психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Виявлено, що чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією відчужені стосовно світу, образливі, але водночас доброзичливі і люб’язні, ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 352-355, 2012)
  Викладено результати вивчення основних статево-рольових моделей поведінки чоловіків і жінок, які вчинили корисливі та насильницькі злочини. Надано психологічні характеристики виявлених гендерних типів. Розглянуто деякі ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 226-228, 2012)
  Розглянуто основні причини, які виливають на професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ.
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account