Browsing Психологія (Рsychology) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R. (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 44, ч. 1. - С. 143-150, 2012)
  У статті розглянута проблема особливостей поняття «життєздатність» та його компоненти. Особливість значення життєстійкості як функції збереження стабільності системи в структурі поняття «життєздатність». Проаналізовано ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 209-214, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики управлінських здібностей особистості і представлено результати авторського дослідження їхнього рівня та структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Сальніков, А. Е.; Salnikov, A. E.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 229-231, 2012)
  Розглянуто психологічні особливості цінностей неповнолітніх правопорушників. Визначено, що підлітки з асоціальною поведінкою не прагнуть планувати своє майбутнє, ставити високі цілі й досягати успіхів в професійному житті, ...
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 42. Частина ІІ.-С. -1-9, 2012)
  У статті представлені результати дослідження особливостей структурних компонентів самосвідомості у працівників міліції, які переживають кризу середини життя. Особливу увагу приділено таким компонентам самосвідомості як ...
 • Воропай, А. О.; Voropai, A. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 305-308, 2012)
  Досліджено психологічні особливості підлітків, схильних до Інтернет-залежності. Розглянуто причини появи такої адикції та її прояви. Представлено результати дослідження особистісних особливостей підлітків, які мають ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 5. - С. 38-43, 2012)
  В статті розглянуто різні аспекти професійної діагностики конфліктогенів та конфліктних явищ в ОВС. Окреслено стан та механізми конфліктологічної підготовки курсантів - майбутніх працівників міліції в педагогічному процесі.
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185, 2013)
  Віктимність проявляється у різних сферах життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремальних та складних ситуаціях. В статті розглянуто психологічні особливості осіб з різним типом віктимності, наведені результати ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1056: Серія: Психологія. - 2013. - Вип. 51. - С. 135-141, 2013)
  У даній статті здійснена спроба класифікації управлінських рішень, що приймаються в органах внутрішніх справ України. Показано, що в результаті багатофункціональної діяльності ОВС, великого об’єму задач, що виконуються ...
 • Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2013. - Вип. 2. - С. 312-320, 2013)
  Здійснено аналіз психологічних досліджень професійно важливих якостей працівників органів внутрішніх справ у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Визначено, що основними групами професійно важливих якостей ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр.– Харків: НУЦЗУ, 2013. – Вип. 14. Ч. IV. – С. 73-80, 2013)
  В роботі розглянуто результати дослідження взаємозв’язку між механізмами психологічного захисту особистості та рівнем стресової наповненості життя у працівників органів внутрішніх справ. Визначено основні механізми ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 201-208, 2013)
  У статті проаналізовано основні підходи щодо дослідження професійної ідентичності особистості в сучасній психології, розглянуто види і основні аспекти структури ідентичності, місце професійної ідентичності в загальній ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2013 р.). – Київ, 2013. – Ч. 1. – С. 65-66, 2013)
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 147-161., 2014)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей політичного мотиву й мотивації політичного злочину. На основі аналізу існуючих в психології, юриспруденції підходів до визначення мотиву, надається авторське бачення його сутності ...
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 213-216, 2014)
  Розроблено алгоритм оптимізації процесу формування соціально-перцептивної компетентності керівників, в основі якого лежить програмно-цільовий підхід. Цей алгоритм містить три послідовні, взаємодоповнюючі та взаємообумовлені ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 3(40). - С. 212-216, 2014)
  У статті представлені результати теоретичному аналізу та емпіричного дослідження можливостей використання тесту Е. Вартегга у психодіагностиці курсантів першого курсу. Визначено, що проективна методика незакінчених ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account