Samoarkhivatsiia

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 31-32., 2019)
  Автор зазначив, що національно-патріотичне виховання курсантів, слухачів і студентів завжди було в центрі уваги його керівництва. Національно-патріотичне виховання в ХНУВС має свою історію, свій досвід, свої результати та ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5560-1848 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 30., 2019)
  Автор зазначив, що сьогодні європейська правнича думка виходить із того, що недоторканність житла виявляється в тім, що жодний пошук, запис того, що відбувається у житлі за допомогою технічних засобів, будь-яке проникнення ...
 • Єфремова, І. О.; Yefremova, I. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2542-6812 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 19-22., 2019)
  Автор зазначив, що Харківський національний університет внутрішніх справ повинен перейти на більш якісний рівень власної діяльності з урахуванням тенденцій соціально-економічного розвитку держави та системи Міністерства ...
 • Vasylenko, V. A.; Василенко, В. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - C. 283-284, 2022)
  У статті висвітлюється специфіка професійної підготовки майбутніх правоохоронців до міжмовної комунікативної компетенції.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 27-30., 2019)
  Автор надав висновок: хоча сучасне законодавство з питань соціального захисту працівників поліції, і не позбавлене недоліків, все ж таки відповідає специфіці професійної діяльності поліцейських і містить необхідні положення, ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 23-24., 2019)
  Автор зазначив, що Харківський національний університет внутрішніх справ виконує великий обсяг робіт і робить вагомий внесок у розвиток як системи МВС України, так і всього українського суспільства. Головна мета ХНУВС ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 22-23., 2019)
  Автор зазначив, що одним із головних завдань юридичної науки є розробка нормативно-правової регламентації певних сторін суспільного життя та засобів боротьби з порушеннями цієї регламентації, тобто з різноманітними ...
 • Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Dursunov, R. (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 206-208., 2019)
  Розглянуто заходи боротьби з корупцією у поліції на прикладі Сполучених Штатів Америки та Канади. Зазначено, що антикорупційне законодавство вирізняється крайньою суворістю, при цьому воно спрямоване на протидію корупції ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 208-210., 2019)
  Автор зазначив, що організація взаємодії та координації правоохоронних органів у сфері протидії корупції в країнах Європи відрізняється за суб’єктами, уповноваженими на протидію корупції, їх підпорядкованістю між собою, ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 202-205., 2019)
  Автор зазначив, що протидія корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС України, забезпечується шляхом застосування низки загальносоціальних і спеціально кримінологічних заходів кримінально-правового ...
 • Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 189-191., 2019)
  Автор зазначив, що із введенням у законодавство України міжнародних стандартів та новацій, значно розширено сферу вчинення корупційних правопорушень, як і коло осіб, які можуть виступати суб’єктами вказаної категорії ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 184-186., 2019)
  Проведене автором дослідження механізму запобігання корупційним схемам в нашій країні дає можливість зробити висновок, що на сьогоднішній день владні органи не проявляють достатнього інтересу до створення результативної ...
 • Torianyk, H. M.; Торяник, Г. М.; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 282-283, 2022)
  Висвітлено питання використання хмарних технологій у вивченні іноземної мови майбутніми правоохоронцями в умовах дистанційної освіти.
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 182-183., 2019)
  Автор зазначив, що міжнародний досвід оцінки корупційних ризиків а також подальша розробка механізмів з мінімізації впливу корупційного ризику можуть стати необхідною передмовою для розробки українськими вченими й законодавцями ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Pavlov, R. V.; Павлов, Р. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Lozovyi, Ye. A.; Лозовий, Є. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9503-665Х (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - C. 157-161, 2022)
  Наголошується, що біомеханіка спорту вивчає рухи людини (спортсмена) при виконанні різних дій залежно від умов довкілля. Для спорту, біомеханіка займається вирішенням трьох завдань: кого вчити, навіщо вчити та як вивчати. ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - C. 18-20, 2022)
  Висвітлюються питання поліцейської освіти та підготовки правоохоронців під час воєнного стану.
 • Перепелиця, М. М.; Perepelytsia, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 320-321, 2019)
  Зазначено, що для України було б доцільно перейняти досвід США та створити реєстр осіб, зниклих безвісти, вільний доступ до якого, мав би будь-хто, кому інформація з реєстру необхідна для професійної діяльності або для ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 311-313, 2019)
  Міжнародна торгівля людьми залишається важливою соціальною проблемою. Ця тема є актуальною не тільки для сучасної України, а й для усього світу. Торгівля людьми є прибутковим нелегальним бізнесом, тому злочинці вигадують ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 309-310, 2019)
  Зазначається, що всі провідні міжнародні організації визнають небезпеку кіберзлочинності та її транскордонний характер, обмеженість одностороннього підходу до вирішення цієї проблеми і необхідність міжнародного ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 305-308, 2019)
  Україна визнає міжнародно-правові стандарти у сфері засобів масової інформації, у т. ч. й електронних, як основоположні для демократичного розвитку суспільства і держави. Водночас, реалізація принципу вільного руху ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds