Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS

 

Recent Submissions

 • Сорокіна, Г.М.; Краснова, Н.В. (Scientific collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). 229-234 p., 2021-04-18)
  Вивчення іноземної мови в рамках дистанційного навчання - нова реальність. Будучи частиною загальної системи освіти, дистанційне навчання володіє всіма її компонентами: цілями, змістом, принципами, формами і засобами. Воно ...
 • Лазарєв, В. В.; ; (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). - Харків : ХНУВС, 2021. - С. 160-162., 2021)
  У роботі актуалізується необхідність дослідження мови права. Наводяться основні причини недостатнього дослідження мови права. На підставі аналізу недоліків нормативно-правової термінології, наводяться шляхи їх подолання. ...
 • Кундеус, Владислав Геннадійович (зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021.С223-225 (464 с.), 2021-04-16)
 • Краснова, Н. В.; Бабак, Г. С.; Сорокіна, Г. М. (Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – № 3 (36), ч. 2. – С. 190-196, 2020)
  В статті розглядається оптимізація системи навчання іноземної мови курсантів закладів вищої освіти МВС. Вимоги сучасного світу спонукають нас до перегляду й удосконалення пріоритетів та напрямів професійної підготовки ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 берез. 2021 р.). – Харків : НАНГУ, 2021. – С. 84-86, 2021)
  Національна поліція України для збору доказів злочину, пошуку і затримання злочинців, забезпечення публічної безпеки, охорони власності, контролю за дотриманням правил дорожнього руху широко впроваджує системи відеоспостереження. ...
 • Русанова, Л. І.; Сазанова, Л. С. (World of Science and Innovation: Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, 2021-04-07). - London, 2021. - P. 604-610, 2021-04-07)
  У статті розглядається актуальність переходу навчальних закладів України на дистанційну форму навчання. Стаття описує досвід кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ з застосування ...
 • Кундеус, В. Г. (The latest development of the modern legal sciences and education in Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectations : Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 604 с., 2021-01)
 • Русанова, Л. І.; Сазанова, Л. С. (Kyoto, Japan, 2020, 2020-11-04)
  Узагальнено відомості вітчизняних та зарубіжних джерел про використання технологій веб-квестів як методу навчання іноземним мовам у вищій школі. Описуються види, тематика і структура веб-квестів. Розглянуто переваги квестів ...
 • Русанова, Л. І.; Сазанова, Л. С. (МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. С. 419-421., 2021-03-02)
  Розглянуто питання мовної підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та визначені вимоги тестування знань з англійської мови в Центрі підготовки кадрів до міжнародних миротворчих місій ...
 • Rusanova, Liubov I.; Sazanova, Larysa S. (Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 341 –343, 2021-02-20)
  The theses consider the use of informal language (slang) by certain social groups of people (the police). The popularity of the use of slang terms, idioms, abbreviations which sometimes have an offensive connotation has ...
 • Іванова, І. Л.; Горбач, Н. Л.; Кальченко, Т. М. (Тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару, 26 січня 2020 року – Х: ХНАДУ, 2021-01)
  Анотація. У роботі розглядається питання самостійної роботи курсантів як важливого компонента формування іншомовної комунікативної компетенції сучасних правоохоронців. Аналізуються точки зору науковців стосовно проблематики ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; (Харків: ХНУВС. ‒ 2021. ‒ C. 334-336., 2021)
  Розглянуто педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованої освітньої концепції підготовки фахівця в закладах вищої освіти. The pedagogical conditions for the implementation of learner-centered educational concept ...
 • Почуева, В.В.; Pochuieva, V.V.; (Харків. – НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – 2021. – С. 174-176., 2021)
  Розглянуто характеристика та особливості використання кейс технології у викладанні іноземної мови в закладах вищої освіти. The characteristics and features of using case technology in foreign language teaching in higher ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; (Харків. ‒ Національна академія Національної гвардії України. - 2021. ‒ c. 54-55, 2021)
  Розглянуто особливості онлайн викладання іноземної мови в закладах вищої освіти в умовах пандемії. Special aspects of online foreign language teaching in higher educational institutions during the pandemic are ...
 • Rusanova, Liubov I.; Sazanova, Larysa S. (Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2021. – С. 66-68, 2021-01-26)
  Thesis consider the advantages of distance learning as a type of learning that uses pedagogical technologies and provides the opportunity to provide effective feedback.
 • Сорокіна, Г.М.; Черепахіна, А.Д. (Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро. 26-27 берез. 2021 р., частина І. С.31-33., 2021-03-26)
  Сучасні технології є незамінними у повсякденному житті. Вони являють собою величезний дидактичний потенціал для системи освіти, який необхідно враховувати у процесі навчання, критично і раціонально досліджуючи механізм ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» Том 31 (70) № 2, 2020. С.218-224, 2020)
  У статті аналізуються функції художніх засобів та способи перетворення серйозного на смішне. Предметом дослідження обрано збірку новел «Питровна» популярної сучасної української блогерки, авторки численних творів для дітей ...
 • Кундеус, В. Г. (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. С. 275-277 (472 с.), 2021-03-02)
 • Бортнік, О. Г.; ; ; Білозор, Т. С.; (Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІV науково-практичної конференції, м. Харків, 30 трав. 2020 р. - Харків, 2020. - С. 432-434, 2020)
  В роботі проаналізовано процесуальні обмеження в цивільному судочинстві, запроваджені у зв'язку із пандемією COVID-19
 • Tikhonova, M. A.; Тіхонова, М. А.; Тихонова, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Вісник Національної академії правових наук України / редкол.: О. Петришин та ін. – Харків : Право, 2018. – Т. 25, № 4. – С. 180-190., 2018)
  Сучасні поняття про якість життя нерозривно пов'язані з можливостями кожної людини зберігати своє здоров'я як вище і абсолютне благо. За загальноприйнятим сучасним поняттям, фізична культура сама по собі є унікальним ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds