KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Miloradovа, N. E.; Мілорадова, Н. Е.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Matiienko, T.; Rivchachenko, O. (Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 01-22, 2022)
  Комунікативний компонент професійної діяльності слідчого є домінуючим, оскільки свідчить про здатність працівника організовувати роботу на основі професійно виваженого спілкування з об’єктами взаємодії. Етап здобуття вищої ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. – 2022. – Вип. 1. – С. 72-76, 2022)
  Стаття презентує теоретичні та практичні здобутки українських та закордонних вчених з проблеми особистості сучасних працівників поліції та виділення першочергових їх рис. Огляд психологічний досліджень показав строкату палітру ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4467-1028; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. – 2022. – № 1(57), т. 1. – С. 159-171, 2022)
  У статті досліджено психологічні питання пов’язані з лідерством, визначена дефініція лідера та лідерства, класифіковано типи лідерів та проаналізовано психологічні характеристики лідера із врахуванням трансформації феномену ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 208-209, 2022)
  В статті розкриваються ключові методи формування сприятливого психологічного клімату у військовому підрозділі. Зазначається, що одним із обов’язків будь-якого військового керівника є забезпечення адаптації підлеглих і ...
 • Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 205-207, 2022)
  Зазначено про необхідність розробки цільових програм кризової психологічної підтримки й психосоціального супроводу різних категорій населення-жертв/учасників/свідків війни (діти, дорослі, військовослужбовці та члени їх ...
 • Мозговий, П. О.; Mozghovyi, P. O. (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 297-298, 2022)
  Поліцейський – це обличчя правопорядку, захисту, мужності та багатофункціональності. Поліцейські повинні своїми діями забезпечити формування позитивного ставлення у людей до державних органів. У той же час виховна та ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021)
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 276 - 280., 2020)
  Розглянуто особливості прояву заздрості у поліцейських та ступінь доступності для працівників поліції їх внутрішнього світу, досвіду і переживань у гендерному аспекті. Емпірично досліджено особливості взаємозв’язку заздрості ...
 • Солохіна, Л. О.; Solokhina, L. O.; (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 93 - 96., 2020)
  Розглядаються результати дослідження специфіки психологічного благополуччя матерів з різним рівнем особистісної зрілості. Проаналізовано показники складових психологічного благополуччя матерів з середнім та високим рівнем ...
 • Свидло, Д. В.; Svydlo, D. V. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 153 - 158., 2020)
  В статті висвітлені результати дослідження по вивченню взаємозв'язків ціннісно-смислової сфери з особливостями характеру у дівчат підліткового віку.
 • Саппа, Г.-М. М.; Sappa, H.-M. M.; Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 150 - 153., 2020)
  В статті розкриваються поняття "харизма" і "псевдохаризма".
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 348-350., 2020)
  Практична новизна викладена в доповіді полягає у розроблені та апробації змістово-функціональної моделі формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів НПУ в системі їх тактичної та спеціальної фізичної підготовки ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 18-20., 2020)
  У тезах представлено узагальнені дані щодо особливостей соціально-психологічного профілю кіберзлочинців, що мають кримінологічне та криміналістичне значення.
 • Melnyk, Yu. B.; Мельник, Ю. Б.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8527-4638; Стаднік, А. В.; Stadnik, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1472-4224 (Minerva Psichiatr. - 2020. - Vol. 61, № 3. - P. 109-112, 2020)
  Проблеми психологічного здоров’я різних категорій населення під час пандемії COVID-19 розкривають багато дослідників. Вони стверджують, що близько 10,8% населення зараз страждають від посттравматичних стресових розладів, ...
 • Prykhodko, I.; Horielyshev, S.; Matsehora, Y.; Lefterov, V.; Larionov, S.; Kravchenko, O.; Baida, M.; Halkina, O.; Галкіна, О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Servachak, O. (Pertanika Journal of Science and Technology. – 2022. – № 30 (1). – Р. 761-776, 2022)
  У статті представлена універсальна методика визначення професійної пригодності (ПП) кандидата і алгоритм формування психологічного профілю на конкретну професію на основі визначення психологічного потенціалу особистості. ...
 • Bilyk, V.; Girenko, S. P.; Гіренко, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Dzhahupov, H. V.; Джагупов, Г. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Miloradovа, N. E.; Мілорадова, Н. Е.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. - 2022. - Vol. 13, Issue 1. - P. 112-131, 2022)
  Актуальність дослідження природничо-наукової підготовки майбутніх психологів щодо наявності нейронаукових знань у змісті освіти полягає в тому, що нейронауки проникли в усі сфери соціонічної підготовки і є синергетичним ...
 • Bondarenko, V.; Okhrimenko, I.; Lyakhova, N. A.; Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Aleksandrov, Y. V.; Александров, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Acta Balneologica. – 2021. – Num. 4 (166), Т. LXIII. – С. 273-278, 2021)
  Визначені негативні фактори службової діяльності працівників поліції та теоретично обґрунтувані наявні засоби фізичної та психологічної реабілітації працівників поліції в умовах їх службової діяльності. Висновки: Встановлено, ...
 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O. (Science and Education = Наука і Освіта. – 2021. – № 3. – С. 29-37, 2021)
  Досліджено психологічні ресурси правоохоронців на етапі фахової підготовки. Проаналізовано основні значущі події життя та ставлення до них правоохоронців на стадії навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами. ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Барко, В.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Психологічний часопис = Psychological journal. – Kyiv - Paris, 2021. – № 7 (51), т. 7. – С. 7-15, 2021)
  Стаття висвітлює результати дослідження психологічних особливостей інтерперсональної взаємодії дільничних офіцерів Національної поліції України. Вивчення міжособистісної комунікації дільничних офіцерів поліції ґрунтується ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722; Мовчан, С. М.; Movchan, S. M. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 78-80, 2021)
  Досліджено психологічний аспект корупції. Виявлено причини психологічного характеру, які штовхають людину на злочинні корупційні дії.

View more