KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Моргун, О. С.; Morgun, O. S. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 198 - 202., 2009)
  Проаналізовано сучасний стан проблеми інновацій, різноманітні підходи до розуміння психологічної сутності інновацій. Вказано на необхідність вивчення проблеми інновацій у професійній діяльності співробітників правоохоронних ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44., 2019)
  Розкриваються деякі психологічні аспекти булінгу, описуються його види, відмінності буллінгу від сварки.
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 20-24, 2019)
  Розкрито результати побудови моделі прогнозування пограничних психічних розладів у правоохоронців – учасників антитерористичної операції. Визначено, що шанс формування пограничних психічних розладів збільшується у разі ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 101-108, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження особливостей проявів емоційного інтелекту у працівників поліції з різним рівнем комунікативної толерантності на етапі первинної професійної підготовки. Для цього застосовано ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; ResearcherID: AAH-4398-2019 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 197-200, 2019)
  Присвячено вивченню опановуючої поведінки військовослужбовців строкової служби. Проаналізовані копінг-стратегії, типи его-захистів та стратегії імпунитивної поведінки в конфліктних ситуаціях військовослужбовців на початку ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 11-13, 2019)
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 104-110, 2019)
  Зазначено, що професійний розвиток слідчих органів досудового розслідування Національної поліції є багатогранним процесом, який містить у собі як офіційні обов’язкові заходи, врегульовані нормативно, та належний ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 111-116, 2019)
  Висвітлено результати дослідження взаємозв’язків здібностей соціального інтелекту й особливостей поведінки курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в ситуаціях фрустрації та стресу. Виявлено, що ...
 • Воропай, А. О.; Voropai, A. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 305-308, 2012)
  Досліджено психологічні особливості підлітків, схильних до Інтернет-залежності. Розглянуто причини появи такої адикції та її прояви. Представлено результати дослідження особистісних особливостей підлітків, які мають ...
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Яценко, Ю. В.; Yatsenko, Yu. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 301-305, 2012)
  Досліджено специфіку саморегуляції осіб з різним рівнем толерантності до невизначеності. Визначено достовірні відмінності за шкалами «Оцінка результату», «Гнучкість» і «Самостійність» в осіб із високим та низьким рівнем ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.
 • Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012)
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить ...
 • Дашкевич, І. О.; Dashkevych, I. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 214-217, 2012)
  Досліджено психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Виявлено, що чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією відчужені стосовно світу, образливі, але водночас доброзичливі і люб’язні, ...
 • Сальніков, А. Е.; Salnikov, A. E.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 229-231, 2012)
  Розглянуто психологічні особливості цінностей неповнолітніх правопорушників. Визначено, що підлітки з асоціальною поведінкою не прагнуть планувати своє майбутнє, ставити високі цілі й досягати успіхів в професійному житті, ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 209-214, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики управлінських здібностей особистості і представлено результати авторського дослідження їхнього рівня та структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019)
  Наголошено, що однією з важливих складових професіоналізації поліцейських (професіоналізація розглядається як цілісний безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається з моменту вибору майбутньої ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (25 квіт. 2019 р., м. Харків, Україна) . - Харків, 2019. – С. 11-15., 2019)
  Розкриваються поняття емоційного стресу, виникнення поняття «копінг» та копінг-стратегія, проблеми копінг-стратегії в ситуації неуспіху на прикладі досліджень серед студентів-психологів та студентів-юристів.
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 323-328, 2012)
  Розглянуто питання поняття професіоналізації, в тому числі співробітників органів внутрішніх справ. Також розглянуто питання впливу професійної діяльності співробітника органів внутрішніх справ на розвиток процесів професійної ...

View more