KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Кушко, К.; Kushko, K.; Галата, О. В.; Halata, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8081-4730; Савченко, О. А.; Savchenko, O. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4808-5894 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 368-370, 2020)
  Визначено, що сприйняття і обробка інформації людиною-оператором як специфічна його властивість, що виявляється в його трудовій діяльності, багато в чому визначає якісні і кількісні характеристики використаних при цьому ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Вісник Львівського університету. Сер.: Психологічні науки. - 2022. - Спецвипуск. - С. 86-93, 2022)
  Представлено теоретичний огляд проблеми самоорганізації в царині юридичної психології та презентоване емпіричне дослідження даного феномену в контексті євроінтеграційного курсу України. Визначено, що самоорганізація ...
 • Бойчук, С. С.; Boichuk, S. S.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-2756-5330 (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Психологія. – 2021. – Т. 32 (71), № 4. - С. 110-114, 2021)
  Представлено результати емпіричного дослідження прояву життєздатності в поліцейських спеціальних підрозділів поліції. Висвітлено теоретичні погляди вітчизняних та зарубіжних учених на феномен життєздатності в структурі ...
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Вісник Національного університету оборони України. - 2018. - № 2(50). - С. 112-118, 2018)
  Висвітлено основні ознаки особистісної трансформації, обґрунтовано необхідність проведення діагностики важливих життєвих цінностей правоохоронців у різних сферах життя. Проаналізовано результати дослідження особливостей ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Психологія. – 2021. – Т. 32 (71), № 6. - С. 96-101, 2021)
  Наголошено, що цінності поліціантів є основою особистісної стійкості та професійної надійності; позитивно відображаються на утворенні стійких життєвих стратегій та професійних перспектив; визначають специфіку їхньої ...
 • Isayeva, O. V.; Ісаєва, О. В.; Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 123-125, 2022)
  Доведено, що основними причинами, що провокують складні життєві обставини дітей є безвідповідальність батьків у вихованні власних дітей; алкоголізм батьків, агресивна поведінка батьків у ставлення до дітей; сімейні конфлікти ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 315-317, 2022)
  Наголошено, що технології відкрили новий рубіж у підтримці психічного здоров’я і зборі даних. Мобільні пристрої, такі як мобільні телефони, смартфони, і планшети дають громадськості, лікарям і дослідникам нові способи ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 396-400, 2022)
  Зазначено на невіддільність проблеми «психічного здоров’я» від необхідності забезпечення інформаційної безпеки людини через її самоконтроль (зокрема, критичне мислення, психогігієну), державний контроль (приміром, контроль ...
 • Худавердова, А. О.; Khudaverdova, A. O. (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 366-370, 2022)
  Підкреслено, що позитивні моральні установки та позитивне ставлення до морально-етичних категорій і норм поведінки у військовослужбовців можуть виступати стримуючим фактором правопорушень або спрямовувати поведінку та ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 356-359, 2022)
  Визначено, що соціально-стресові розлади пов’язані із соціально-економічними факторами, і є основою для підвищення рівня алкоголізму, наркоманії, розвитку власне неврозів і різних фізіологічних захворювань. Соціально-стресові ...
 • Сидоренко, І. І.; Sydorenko, I. I.; Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 331-333, 2022)
  Розглянуто один з потужних руйнівних ефектів війни щодо впливу на психіку цивільного населення, формування в людині стану вивченої безпорадності. Це стан людини або тварини, відмова індивіду від спроб для поліпшення свого ...
 • Підчасов, Є. В.; Pidchasov, Ye. V.; Чепелєва, Н. І.; Chepelieva, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2101-9571 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 276-279, 2022)
  Зауважено, що екстремальний стан, в якому знаходиться дитина, може сприяти як залученню ресурсів людини, так і їх виснаженню, призводити до погіршення здоров’я та психічної стійкості. Визначено, що не тільки військова ...
 • Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9420-2847 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 251-254, 2022)
  Досліджено проблеми переживання заздрісності військових у міжособистісних стосунках. Відзначено, що військовий колектив відноситься до соціальних груп «закритого» типу, що мають специфічні умови функціонування. Виділено ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 223-225, 2022)
  Визначено, що відновлення особистісних ресурсів є невід’ємною складовою здоров’язберігаючих технологій й життєстійкості особистості та основою успішної реінтеграції до мирного життя. Надано приклад ресурсної техніки «Житійна ...
 • Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 218-222, 2022)
  Досліджено феномен інформаційно-психологічного впливу в контексті безпеки психічного здоров’я людини з метою його збереження та контролю, зокрема в умовах реалій військової та інформаційної агресії щодо України. Наголошено ...
 • Котелевець, А. В.; Kotelevets, A. V.; Сенченко, Є. О.; Senchenko, Ye. O.; Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5066-7389 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 172-174, 2022)
  Наголошено, що наша нервова система не може бути у постійній напрузі та активно реагувати на все, що відбувається навколо. Тож у цей момент і починається адаптація – пристосування і спосіб реагування на нову реальність. ...
 • Жданова, І. В.; Zhdanova, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6361-3029; Абдулхалікова, Т. Г.; Abdulkhalikova, T. H. (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 105-107, 2022)
  Розглянуто професійну життєстійкість як чинник, що впливає на особистісно-професійне зростання людини і попереджає професійні девіації та розлади здоров’я, а також як потужний чинник забезпечення професійного здоров’я ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3754-4637 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 102-104, 2022)
  Зазначено, що війна стала викликом для усіх верств населення, особливим психотравмуючим чинником вона стала саме для дітей. Розглянуто особливо актуальна задачу надання першої психологічної допомоги дітям, психологічно ...
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Твердохвалова, Ю. Л.; Tverdokhvalova, Yu. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8431-0943 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 32-36, 2022)
  Розглянуто закордонний досвід та практичні рекомендації з розвитку навичок майндфулнес у повсякденному житті для адаптації до навчання у виші у воєнний час. Відмічена динаміка значущих змін у стратегіях поведінки, реакції ...
 • Савченко, О. А.; Savchenko, O. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4808-5894 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 311-314, 2022)
  Зазначено, що розвиток здоров’язбережувальної компетенції у сучасному світі дедалі частіше відбувається шляхом впровадження превентивної освіти на засадах розвитку життєвої компетентності. Розглянуто сутність арт-терапії ...

View more