KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 42. Частина ІІ.-С. -1-9, 2012)
  У статті представлені результати дослідження особливостей структурних компонентів самосвідомості у працівників міліції, які переживають кризу середини життя. Особливу увагу приділено таким компонентам самосвідомості як ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 5. - С. 38-43, 2012)
  В статті розглянуто різні аспекти професійної діагностики конфліктогенів та конфліктних явищ в ОВС. Окреслено стан та механізми конфліктологічної підготовки курсантів - майбутніх працівників міліції в педагогічному процесі.
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 247-250, 2012)
  Визначено роль науково-педагогічної та начальницького складу в формуванні морально-правової і психологічної стійкості курсантів і слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. - Київ, 2012. - Вип. 6(31). -С.46-51, 2012)
  В статті розглянуто сучасні техніки управління конфліктними станами особистості, чинники, що впливають на успішність їх використання. Визначені педагогічні основи підготовки працівників міліції до саморегуляції деструктивних ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 323-328, 2012)
  Розглянуто питання поняття професіоналізації, в тому числі співробітників органів внутрішніх справ. Також розглянуто питання впливу професійної діяльності співробітника органів внутрішніх справ на розвиток процесів професійної ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 352-355, 2012)
  Викладено результати вивчення основних статево-рольових моделей поведінки чоловіків і жінок, які вчинили корисливі та насильницькі злочини. Надано психологічні характеристики виявлених гендерних типів. Розглянуто деякі ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 226-228, 2012)
  Розглянуто основні причини, які виливають на професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ.
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 209-214, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики управлінських здібностей особистості і представлено результати авторського дослідження їхнього рівня та структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Воропай, А. О.; Voropai, A. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 305-308, 2012)
  Досліджено психологічні особливості підлітків, схильних до Інтернет-залежності. Розглянуто причини появи такої адикції та її прояви. Представлено результати дослідження особистісних особливостей підлітків, які мають ...
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Яценко, Ю. В.; Yatsenko, Yu. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 301-305, 2012)
  Досліджено специфіку саморегуляції осіб з різним рівнем толерантності до невизначеності. Визначено достовірні відмінності за шкалами «Оцінка результату», «Гнучкість» і «Самостійність» в осіб із високим та низьким рівнем ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.
 • Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012)
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить ...
 • Сальніков, А. Е.; Salnikov, A. E.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 229-231, 2012)
  Розглянуто психологічні особливості цінностей неповнолітніх правопорушників. Визначено, що підлітки з асоціальною поведінкою не прагнуть планувати своє майбутнє, ставити високі цілі й досягати успіхів в професійному житті, ...
 • Дашкевич, І. О.; Dashkevych, I. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 214-217, 2012)
  Досліджено психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Виявлено, що чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією відчужені стосовно світу, образливі, але водночас доброзичливі і люб’язні, ...
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R. (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 44, ч. 1. - С. 143-150, 2012)
  У статті розглянута проблема особливостей поняття «життєздатність» та його компоненти. Особливість значення життєстійкості як функції збереження стабільності системи в структурі поняття «життєздатність». Проаналізовано ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185, 2013)
  Віктимність проявляється у різних сферах життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремальних та складних ситуаціях. В статті розглянуто психологічні особливості осіб з різним типом віктимності, наведені результати ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account