KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 42. Частина ІІ.-С. -1-9, 2012)
  У статті представлені результати дослідження особливостей структурних компонентів самосвідомості у працівників міліції, які переживають кризу середини життя. Особливу увагу приділено таким компонентам самосвідомості як ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 5. - С. 38-43, 2012)
  В статті розглянуто різні аспекти професійної діагностики конфліктогенів та конфліктних явищ в ОВС. Окреслено стан та механізми конфліктологічної підготовки курсантів - майбутніх працівників міліції в педагогічному процесі.
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 247-250, 2012)
  Визначено роль науково-педагогічної та начальницького складу в формуванні морально-правової і психологічної стійкості курсантів і слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. - Київ, 2012. - Вип. 6(31). -С.46-51, 2012)
  В статті розглянуто сучасні техніки управління конфліктними станами особистості, чинники, що впливають на успішність їх використання. Визначені педагогічні основи підготовки працівників міліції до саморегуляції деструктивних ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R. (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 44, ч. 1. - С. 143-150, 2012)
  У статті розглянута проблема особливостей поняття «життєздатність» та його компоненти. Особливість значення життєстійкості як функції збереження стабільності системи в структурі поняття «життєздатність». Проаналізовано ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185, 2013)
  Віктимність проявляється у різних сферах життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремальних та складних ситуаціях. В статті розглянуто психологічні особливості осіб з різним типом віктимності, наведені результати ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр.– Харків: НУЦЗУ, 2013. – Вип. 14. Ч. IV. – С. 73-80, 2013)
  В роботі розглянуто результати дослідження взаємозв’язку між механізмами психологічного захисту особистості та рівнем стресової наповненості життя у працівників органів внутрішніх справ. Визначено основні механізми ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1056: Серія: Психологія. - 2013. - Вип. 51. - С. 135-141, 2013)
  У даній статті здійснена спроба класифікації управлінських рішень, що приймаються в органах внутрішніх справ України. Показано, що в результаті багатофункціональної діяльності ОВС, великого об’єму задач, що виконуються ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2013 р.). – Київ, 2013. – Ч. 1. – С. 65-66, 2013)
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 201-208, 2013)
  У статті проаналізовано основні підходи щодо дослідження професійної ідентичності особистості в сучасній психології, розглянуто види і основні аспекти структури ідентичності, місце професійної ідентичності в загальній ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 147-161., 2014)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей політичного мотиву й мотивації політичного злочину. На основі аналізу існуючих в психології, юриспруденції підходів до визначення мотиву, надається авторське бачення його сутності ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2014. – Вип. 16. – С. 132-138, 2014)
  У статті представлені результати емпіричного дослідження емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців. Визначено, що вміння розпізнавати емоції інших та реагувати на них у відповідності із соціально прийнятними моделями ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Проблеми сучасної педагогічної освіти : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. –2014. - Вип. 43. Ч. 1. - С. 19-26., 2014)
  В статті розглянуто зміст та технології професійної конфліктологічної підготовки майбутніх працівників ОВС до подолання внутрішніх конфліктів. Окреслено соціально-професійні особливості виникнення та протікання конфліктів ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 3 (40). – С. 59-64, 2014)
  В статті розглянуто поняття, функції та змістовна структура самосвідомості особистості. Окреслені взаємозв`язок конфліктності та різних компонентів самосвідомості, проаналізований розвиток та особливості конфліктологічної ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національної академії оборони України. – 2014. – Вип. № 1. – С. 215- 219., 2014)
  У статті представлені результати теоретичного аналізу вивчення проблеми рольової поведінки особистості. Наведено визначення дефініцій «рольова поведінка» і «життєвий сценарій», розкрито їх структуру і класифікацію ролей. ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. Ч. 4. – С. 218 – 224, 2014)
  У статті представлені результати дослідження психологічних особливостей використання різних форм опановуючої поведінки працівниками міліції з урахуванням часової спрямованості їх особистості до минулого, теперішнього ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. – Вип. 2 (39). – С. 199-203, 2014)
  Стаття присвячена викладенню результатів емпіричного дослідження типів міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників органів внутрішніх справ. Стилі спілкування розглядаються як основа благополуччя сім’ї. Визначено, що ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 5. - С. 30-35, 2014)
  В статті розглянуто низку параметрів самосвідомості працівників ОВС, які мають різний рівень особистісної конфліктності. Окреслено зміст понять та особливості самооцінки, рівня домагань та значущості основних сфер ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account