Монографії (Monographs). УДК 31

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Харківська обласна державна адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; ; ; ; ; Марковська, Г. О.; Markovska, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0547-4067; Тріверді-Бейтман, Німа; Танкебе, Джастіс (Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. – 184 с., 2021)
  Презентовано результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки й довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Даниленко, Г. М.; Danylenko, A. V.; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021)
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження залежної поведінки серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління Національної поліції в Харківській області; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; ; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Кузіна, І. І.; Kuzina, I. I.; ; Даниленко, І. В.; Danylenko, I. V. (Харків : ХНУВС, 2020. – 346 с., 2020)
  Презентовано результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки й довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. - Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. - Vol. 3. - P. 351-369, 2017)
  Роботу присвячено проблемам побудови партнерських взаємовідносин поліції України з населенням. Доведена необхідність встановлення партнерських взаємовідносин між поліцією і населенням. Визначені поняття «взаємодія» та ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002. - 352 с., 2002)
  У монографії з використанням авторської концепції “універсального епохального циклу” аналізуються зміни, що їх зазнає соціально-історичний розвиток за умов формування глобальної цивілізації, зосереджується увага на перехідних ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. т-во сприяння соціальним інноваціям; Укр. технол. акад. (Харків : Титул, 2008. - 504 с., 2008)
  У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи дослідження циклів соціального розвитку. Проаналізовано коло проблем історичної соціології, обґрунтовано «методологічне меню» для вивчення специфіки різних ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Атлантична рада України; Atlantic council of Ukraine; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с., 2000)
  Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Харків: ХНУВС, 2017. – 360 с., 2017)
  У монографії представлено результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження [: моногр.]. - Київ: Агенство "Україна", 2008. - С. 34-37, 2008)
  Автором проведене соціологічне дослідження серед працівників міліції можливості вільного пересування країною та вільного пересування за кордон.
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Черноусов, А. М.; Chernousov, A. M.; Харківський інститут соціальних досліджень (Харків : ХІСД, 2008, 2008)
  Видання знайомить читачів з результатами регіональних та загальнонаціональних соціологічних досліджень корупції в діяльності Державної автомобільної інспекції, проведених авторами у 2007-2008 рр. Подано результати аналізу: ...