Право і безпека, 2020, № 3 (78)

 

Recent Submissions

 • Подолян, Ю. О.; Podolian, Yu. O. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 127-131, 2020)
  Досліджено особливості та правову природу правочинів у сфері здійснення банківської діяльності з точки зору історико-правового осмислення. Зроблено висновок, що правове регулювання банківських операцій забезпечувало ...
 • Malkavi, Bashar; Малкаві, Б.; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 22-31, 2020)
  Метою статті є вивчення наслідків порушення авторських прав в Україні та Йорданії. Відповідаючи на фундаментальне запитання щодо аспекта порушення авторських прав в обох країнах, порівняльне дослідження було визнано ...
 • Лисицька, Т. Г.; Lysytska, T. H. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 121-126, 2020)
  Розглянуто точки зору науковців щодо категорій «переведення на іншу роботу» та «переміщення на інше робоче місце» в межах досліджень загальної теорії трудового права. Досліджено норми Закону України «Про державну службу» ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Марцеляк, С. М.; Martseliak, S. M. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 114-120, 2020)
  Здійснено порівняльний аналіз правового регулювання попередження алкоголізму в 1920-ті роки в Українській СРР та 100 років по тому в незалежній Україні. Правове регулювання попередження алкоголізму в 1920-ті роки здійснювалося ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Костюкова, Т. С.; Kostiukova, T. S.; Грецьких, І. А.; Hretskykh, I. A. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 109-113, 2020)
  Проаналізовано сучасний стан проблем дослідження слідів дактилоскопічного походження. Визначено основні проблеми виявлення, фіксації та упакування слідів рук, які обумовлюються як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 80-84, 2020)
  Досліджено сучасну практику поширення інформації про діяльність органів влади, зокрема у правоохоронній сфері, з метою з’ясування ролі та впливу інформації про діяльність правоохоронних органів на підвищення їх авторитету ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 58-63, 2020)
  Стаття має оглядовий характер та присвячена особливостям правового регулювання ліцензування охоронної діяльності. Наведено нормативно-правові акти, які регулюють ліцензування охоронної діяльності. Установлено перелік ...
 • Розумовський, О. С.; Rozumovskyi, O. S. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 38-44, 2020)
  Розглянуто питання права на індивідуальне звернення фізичною та юридичною особою до Європейського суду з прав людини. Проведено аналіз підстав для звернення осіб із індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини. ...
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Потильчак, А. О.; Potylchak, A. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0973-1120 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 13-21, 2020)
  Проаналізовано інструменти, організацію і тактику проведення географічного профілювання за серійними злочинами. Окреслено теоретичне підґрунтя для складання географічних профілів та стисло розкрито його зміст. Зазначено ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 52-57, 2020)
  Досліджено позиції науковців щодо категорії «дисциплінарне стягнення». Проаналізовано національне законодавство, яке закріплює види дисциплінарних стягнень. Надано власне визначення поняття «дисциплінарне стягнення, що ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 45-51, 2020)
  Обґрунтовано підходи до формалізації окремих етапів системи управління персоналом як складової корпоративного менеджменту суб’єкта господарювання. Визначено основні загрози системі корпоративного управління персоналом та ...