Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Ромас, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 271-280, 2009)
  Досліджено теоретико-методологічні засади використання показника «рівень корумпованості» Зроблено висновки та сформульовано рекомендації щодо методології антикорупційного моніторингу діяльності органів внутрішніх ...
 • Бєлих, О. Є. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 266-271, 2009)
  Описані етапи профілактичної роботи, спрямовані на дестигматизацію. На прикладі соціологічного дослідження, що було проведене серед вихованців Харківського обласного притулку для неповнолітніх, пояснено ефективність про ...
 • Михайльова, К. Г. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 246-254, 2009)
  Проаналізовано ключові фактори структурування сучасних суспільств. На основі використання широкого кола теоретичних розробок класиків та сучасників соціології показана роль в цих процесах ресурсів, капіталів, життєвих ...
 • Решетняк, С. Б. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 255-260, 2009)
  Аргументовано тезу про необхідність подальшого підвищення ролі студентської самоосвіти в контексті освітніх перетворень, визначено сутність самоосвіти, розглянуто форми та рівні самостійної роботи студентів. Автор приділяє ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 260-265, 2009)
  Розглянуто питання виникнення і розвитку соціально-технологічного підходу до регулювання соціальних об’єктів і явищ. Показано, що соціальні технології є проявом перетворювальної функції сучасної соціології. Рассмотрены ...
 • Солонько, М. Ф. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 207-212, 2009)
  Проаналізовано деякі недоліки правового режиму процедури відмови від прийняття спадщини, що передбачена цивільним законодавством України. На прикладі конкретних справ із судової практики означено деякі практичні проблеми ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 39 - 45, 2009)
  У статті аналізуються правові засади охорони та захисту державного кордону, характеризується категорійний апарат з досліджуваних питань, проводиться розмежування таких понять, як «охорона державного кордону» та «захист ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 46 - 54, 2009)
  Визначаються часові межі і характер виконуваних тактичних завдань початкового етапу розслідування вбивств, вчинених на замовлення. Формулюються типові версії щодо особи організатора (замовника) вбивства. Визначені тактичні ...
 • Небеська, М. С.; Nebeska, M. S.; Безсмертний, О. К.; Bezsmertnyi, O. K. (2009)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей внутрішньої взаємодії суб'єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку. Автори на підставі узагальнення наукового і практичного надбання у сфері ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 62 - 69, 2009)
  У статті відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду та його нормативно-правових актів, розглянуто правові підстави та порядок здійснення арешту осіб, винних у скоєнні злочинів, віднесених до ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 69 - 73, 2009)
  Розглядаються питання порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, зокрема визначено типові приводи до порушення справи, запропоновано перелік документів, що становлять ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/800 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 73 - 79, 2009)
  У рамках проблеми визначення видової категорії «викрадення майна» за чинним Кримінальним кодексом України розглянуто об’єктивні ознаки викрадення майна за складами крадіжки та грабежа, як злочинів проти власності. Встановлено ...
 • Лапта, С. О.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 92 - 98, 2009)
  Стаття присвячена проблемам використання експертних висновків на початковому етапі розслідування злочинів. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених визначені основні цілі використання висновків ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. –2009.- Вип. 44.- С. 98 - 102, 2009)
  У статті розглядаються кримінологічні ознаки професійної злочинності. Аналізуються основні підходи щодо визначення професійної злочинності. Здійснюється розмежування професійної злочинності та рецидивної і організованої. ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 203-207, 2009)
  Визначено основні засади права власності об’єднань громадян. Перераховано основні прававомочності об’єднань громадян як власника майна. Определены основные начала права собственности объединений граждан. Перечислены ...
 • Фокша, Л. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202, 2009)
  Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 187-196, 2009)
  Розглянуто питання загальної характеристики значного правочину акціонерного товариства, висвітлено етапи становлення цього правового інституту, здійснено порівняння вітчизняного та російського акціонерного законодавства. ...
 • Большаков, Є. В.; Bolshakov, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 77-82, 2009)
  Розглянуто проблему надання слідчому права оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві. Рассмотрена проблема предоставления следователю права обжалования решений судьи, ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 63-69, 2009)
  Розглянуто основні кримінологічні ознаки таких найбільш небезпечних видів злочинності, якими є професійна, організована та рецидивна злочинність. Наголошено на тому, що, незважаючи на тісний зв'язок цих видів злочинності, вони ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 54 - 62, 2009)
  Висвітлено кримінально-правові та кримінологічні аспекти гіпнозу як способу вчинення злочину. Проаналізовано основні наукові підходи щодо правової оцінки цього явища. Розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінального ...