Filter by: Subject

Results Per Page:

Україна. Ukraine. Украина (4399)
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации (4389)
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность (1201)
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право (629)
Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел (624)
Internal Affairs Agencies (604)
органы внутренних дел (582)
Кримінологія. Criminology. Криминология (516)
Держава і право. State and Law. Государство и право (515)
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность (484)
Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций (441)
police (424)
поліція (420)
полиция (410)
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право (385)
Психологія. Рsychology. Психология (381)
Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины (360)
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право (359)
National police of Ukraine (355)
Национальная полиция Украины (349)