Filter by: Subject

Results Per Page:

органы внутренних дел (544)
Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел (540)
Internal Affairs Agencies (539)
Україна. Ukraine. Украина (484)
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации (420)
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность (341)
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность (108)
Психологія. Рsychology. Психология (90)
police (84)
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика (79)
полиция (76)
поліція (75)
Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций (68)
міліція (61)
милиция (59)
militia (58)
вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України (54)
высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины (54)
Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций (44)
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право (44)