Filter by: Subject

Results Per Page:

Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел (566)
органы внутренних дел (566)
Україна. Ukraine. Украина (566)
Internal Affairs Agencies (564)
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации (462)
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность (314)
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность (168)
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика (75)
Психологія. Рsychology. Психология (73)
міліція (69)
милиция (67)
militia (66)
police (64)
Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций (59)
полиция (57)
поліція (56)
вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України (50)
высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины (50)
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения (43)
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право (41)