Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 3 (17)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 3 (17). - 244 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Сайт видання: http://www.visnikkau.org/