Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 4

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2013. - № 4. - 262 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Сайт видання: http://www.visnikkau.org/