Форум права, 2021, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2021. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2021-n-3.html.

Переглянути