Право і безпека, 2018, № 3 (70)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2019. - № 3 (70). - 1__с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Переглянути