Форум права, 2020, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2020. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2020-n-1.html.

Переглянути