Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 1 (12)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2016. - № 1 (12). - 288 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Сайт видання: http://www.visnikkau.org/