Право і безпека, 2018, № 2 (69)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2018. - № 2 (69). - 182 с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Переглянути