Форум права, 2016, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/