Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 3 (58). - _с.

Переглянути