Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 1

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 4 (59), ч. 1. - _с.

Переглянути