Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 2 (85)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В.Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 2 (85). - 123 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути