Право і безпека, 2021, № 2 (81)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2021. – № 2 (81). – 192 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: 10.32631/pb.2021.2.

Переглянути