Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Постійне посилання на фонд

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. – Виходить два рази на рік. – ISSN 2304-4556.

Переглянути

Сторінка видання: http://www.visnikkau.org/