Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 2 (77)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 2 (77). - с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/