Теорія хаосу в контексті кримінологічних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 133-142
Анотація
Розглянуто теоретичні концепції, які б змогли пояснити проблеми з існуванням і трансформацією деяких дивних соціальних феноменів. Арсенал цих або подібних до них інструментів є доволі широким. Окремі з них відрізняються більшою універсальністю, проте через свою очевидність зазвичай залишаються за межами спеціальних дисциплін, які мають справу із дослідженням соціальних лих. У цій роботі показанои можливість нових інтерпретацій цих проблем у контексті вирішення актуальних кримінологічних завдань.
Theoretical concepts that could explain the problems with the existence and transformation of some strange social phenomena are considered. The arsenal of these or similar tools is quite wide. Some of them are more versatile, but because of their obviousness usually remain outside the special disciplines that deal with study of social disasters. This paper shows the possibility of new interpretations of these problems in the context of solving current criminological problems.
Рассмотрены теоретические концепции, которые бы смогли объяснить проблемы с существованием и трансформацией некоторых странных социальных феноменов. Арсенал этих или подобных инструментов довольно широк. Некоторые из них отличаются большей универсальностью, однако из-за своей очевидности обычно остаются за пределами специальных дисциплин, которые имеют дело с исследованием социальных бедствий. В этой работе показана возможность новых интерпретаций этих проблем в контексте решения актуальных криминологических задач.
Опис
Литвинов, О. М. Теорія хаосу в контексті кримінологічних досліджень / Олексій Миколайович Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 133-142.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, хаос, chaos, теорія хаосу, теория хаоса, chaos theory, абсурд, absurdity, ігри, игры, games, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention
Бібліографічний опис