Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з тогівлею людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 81 - 83
Анотація
Висвітлені криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з тогівлею людьми.
The forensic aspects of the investigation of crimes related to human trafficking are highlighted.
Освещены криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
Опис
Бурбело Б. А. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з тогівлею людьми / Б. А. Бурбело // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 81 - 83.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, розслідування злочинів, тогівля людьми, расследование преступлений, торговля людьми, investigation of crimes, human trafficking
Бібліографічний опис