Віруси-шифрувальники, як головна зброя кібертерористів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125.
Анотація
Зазначено, що технологічний тероризм включає в себе й так званий кібертероризм. Найпопулярнішим методом кібертероризму є ураження комп’ютерних систем та пристроїв шкідливим програмним забезпеченням шляхом використання: вразливостей операційних систем та програмного забезпечення; методів соціального інжинирінгу; незаконне втручання в роботу популярних інформаційних ресурсів (вебсайти та сервери оновлення для програмних продуктів).
It is indicated that technological terrorism includes the so-called cyberterrorism. The most popular method of cyberterrorism is to infect computer systems and devices with malicious software by exploiting vulnerabilities in operating systems and software; methods of social engineering; illegal interference in the work of popular information resources (websites and update servers for software products).
Указано, что технологический терроризм включает в себя и так называемый кибертерроризм. Наиболее популярным методом кибертерроризма является поражение компьютерных систем и устройств вредоносным программным обеспечением путем использования уязвимостей операционных систем и программного обеспечения; методов социального инжиниринга; незаконное вмешательство в работу популярных информационных ресурсов (сайты и серверы обновления для программных продуктов).
Опис
Бєляєва Є. Г. Віруси-шифрувальники, як головна зброя кібертерористів / Є. Г. Бєляєва, О. М. Рвачов // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 121 - 125.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, віруси-шифрувальники, кібертерористи, кібертероризм, вирусы-шифровальщики, кибертеррористы, кибертерроризм, ransomware viruses, cyberterrorists, cyberterrorism
Бібліографічний опис