Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159-161
Анотація
Розкрито застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів.
The application of social engineering methods in the investigation of cybercrime is disclosed.
Раскрыто применение методов социального инжиниринга при расследовании киберпреступлений.
Опис
Світличний В. А. Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні кіберзлочинів / В. А. Світличний // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159 - 161.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, метод соціального інжинірингу, розслідування кіберзлочинів, метод социального инжиниринга, расследование киберпреступлений, social engineering method, cybercrime investigation
Бібліографічний опис