Форум права, 2015, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Житло та інше володіння як предмет злочину при порушенні недоторканості житла
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 148–153., 2015) Морквін, Д. А.; Morkvin, D. А.
  Розглядаються питання правового забезпечення захисту недоторканості житла національним законодавством, наводяться наукові погляди щодо визначення предмету порушення недоторканості житла (ст.162 КК України). Зроблено висновок, що право на недоторканість житла нерозривно пов’язане за правом на недоторканість приватного життя, що повинно знаходити своє відображення при визначенні обсягу та змісту предмета злочину.
 • Документ
  Щодо визначення поняття податкової безпеки
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 130-135., 2015) Малий, В. М.; Malyy, V. M.
  Встановлено, що податкова безпека є важливою складовою багаторівневої системи фінансової безпеки держави. Автором досліджено та проаналізовано роботи науковців, які проводять дослідження терміну «податкова безпека». Розглянуто компоненти, що входять до її складу.
 • Документ
  Особливості оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди в АПК України
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 124–129., 2015) Мазійчук, В. А.; Maziichuk, V. А.
  Наголошується, що сфера злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою в агропромисловому комплексі має дуже складну структуру й у більшості зазначені злочини вчиняються разом з заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, їх нецільовим використанням та іншими злочинами, що вчиняються як службовими особами агропідприємств, так і державними чиновниками. Технології злочинної діяльності більшою часткою вчених поділяється на: а) прості злочинні технології збагачення (два взаємопов’язаних злочини); б) складні злочинні технології збагачення (три і більше взаємопов’язаних злочинів у ланцюгу злочинної поведінки).
 • Документ
  Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 120-123., 2015) Купенко, С. А.; Kupenko, S. A.
  Досліджені питання використання можливостей розвідувального опитування в практиці діяльності підрозділів карного розшуку з точки зору превентивних заходів поліції, що визначені Законом України «Про Національну поліцію». Проаналізовано діючі нормативні акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність. Виокремленні причини, умови та фактори, що знижують ефективність здійснення працівниками карного розшуку зазначеної діяльності та надано ряд пропозицій щодо визначення шляхів найбільш ефективного використання вказаного превентивного заходу поліції.
 • Документ
  Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека?
  (Форум права. – 2015. – № 5. – С. 85–92., 2015) Зозуля, І. В.; Довгань, О. І.; Zozulia, I. V.; Dovgan, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403
  Розглянуто системні помилки законодавця відносно застосування в Законі України «Про Національну поліцію», як базового, терміна «публічна безпека», сутність якого законодавцем не визначена. Це ставить новостворену Національну поліцію за межі конституційного поля та чинного законодавства. Запропоновано шляхи вирішення проблеми.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/