Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Публiчне право. - 2017. - № 1 (25). - С. 26-32
Анотація
У статті розглядаються загальні принципи юридичної відповідальності у фінансових та бюджетних відносинах. Аналізуються зміст та значення принципів законності, своєчасності, справедливості, доцільності та невідворотності в бюджетної діяльності в Україні. Формулюються спеціальні принципи, що забезпечують застосування відповідальності до винних посадових осіб за порушення бюджетного законодавства.
The article deals with the general principles of legal liability in the financial and budgetary affairs. Analyzes the content and the principles of legality, timeliness, fairness, feasibility and inevitability in the budget of Ukraine. Special formulated principles that provide application accountability to the guilty officials for violation of budget legislation.
В статье рассматриваются общие принципы юридической ответственности в финансовых и бюджетных отношениях. Анализируются содержание и предназначение принципов законности, своевременности, справедливости, целесообразности и неотвратимости в бюджетной деятельности в Украине. Формулируются специальные принципы, обеспечивающие привлечение к ответственности виновных должностных лиц за нарушение бюджетного законодательства.
Опис
Гетманець О. П. Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства / О. П. Гетманець // Публiчне право. - 2017. - № 1 (25). - С. 26-32.
Гетманець О. П. "Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства." Публічне право 1 (2017): 26-32.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, юридична відповідальність, принципи юридичної відповідальності, загально-правові принципи, фінансова-правова відповідальність, відповідальність за порушення бюджетного законодавства, principles of legal liability, general legal principles, legal liability, financial liability, liability for violation of budget legislation, принципы юридической ответственности, юридическая ответственность, правовые принципы, финансово-правовая ответственность, ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Бібліографічний опис