Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1 (44). – С. 16-23
Анотація
Визначено завдання та особливості дослідження автоматизації управлінських процесів у Збройних силах України. Надано практичні рекомендації щодо створення автоматизованої системи управління військами з урахуванням досвіду розвинутих країн світу.
The objectives and features of research into automation of administrative processes in the Armed Forces of Ukraine have been determined. Practical recommendations have been given as to creation of an automated command and control system based on the experience of developed countries.
Определены задачи и особенности исследования автоматизации управленческих процессов в Вооруженных силах Украины. Даны практические рекомендации по созданию автоматизированной системы управления войсками с учетом опыта развитых стран мира
Опис
Клімушин, П. С. Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння / П. С. Клімушин, В. Д. Кротов // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1 (44). – С. 16-23.
Ключові слова
автоматизація, система управління, інформаційна інфраструктура, інформаційна мережа, інформаційні переваги, інформаційна війна, мережецентрична війна, збройні сили, automation, command and control system, information infrastructure, information network, information superiority, information warfare, Network-centric warfare, armed forces, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Збройні сили України, Вооруженные Силы Украины, Armed Forces of Ukraine
Бібліографічний опис