Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. – 2012. – № 2. – С. 15–22
Анотація
Визначені межі та характер впливу організованих злочинних угруповань на гральний бізнес, надані авторські пропозиції щодо підвищення ефективності правоохоронних органів у протидії цьому явищу.
The boundaries and the nature of the influence of organized crime in the gambling business, copyrights are proposals to increase the effectiveness of law enforcement agencies in combating this phenomenon.
Определены границы и характер влияния организованных преступных группировок на игорный бизнес, даны авторские предложения по повышению эффективности правоохранительных органов в противодействии этому явлению.
Опис
Айдемський, Є. В. Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів [Електронний ресурс] / Є. В. Айдемський // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 15–22. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 2/12aevdgz.pdf.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гральний бізнес, игорный бизнес, gambling business, організована злочинність, организованная преступность, organized crime, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies
Бібліографічний опис