Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2015. - № 5. - С. 16-21.
Анотація
Розглянуто наукові дослідження щодо вивчення проблем протидії розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг за наступними групами: 1) протидії розкраданням бюджетних коштів; 2) протидії злочинам у сфері державних закупівель; 3) протидії злочинам у сфері будівництва; 4) протидії злочинам, що вчиняються під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. Запропоновано напрями вивчення проблем протидії розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг, які потребують подальшої наукової розробки.
Reviewed scientific studies on the problems of counteraction to embezzlement of budget funds during construction, repair and maintenance of roads in the following groups: 1) to counter the theft of budget funds; 2) to counter crime in public procurement; 3) counteract crime in the construction industry; 4) countering crimes committed during the construction, repair and maintenance of roads. Directions Studies counteracting embezzlement of budget funds during construction, repair and maintenance of roads that require further scientific development.
Рассмотрены научные исследования по изучению проблем противодействия хищениям бюджетных средств во время строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог по следующим группам: 1) противодействия хищениям бюджетных средств; 2) противодействия преступлениям в сфере государственных закупок; 3) противодействия преступлениям в сфере строительства; 4) противодействия преступлениям, совершаемым при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. Предложены направления изучения проблем противодействия хищениям бюджетных средств во время строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, которые требуют дальнейшей научной разработки.
Опис
Брильов, М. О. Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг [Електронний ресурс] / М. О. Брильов // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 16–21 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_5_5.pdf.
Брильов М. О. "Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг." Форум права 5 (2015): 16–21.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розкрадання бюджетних коштів, ремонт, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, злочин, хищение бюджетных средств, строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог, crime, embezzlement of budget funds, construction, repair and maintenance of roads, преступление, автомобільні дороги, автомобильные дороги, road construction
Бібліографічний опис