Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 101-105
Анотація
Розкрито зміст процедури перегляду адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагалено основні точки зору з цього питання, проблемні місця в законодавстві та можливі шляхи їх вирішення. The procedures for review of administrative acts of organs of internal affairs are revealed, the key challenges associated with this procedure are summarized. The main points of view on this issue, problem areas in the law and possible solutions are generalyzed. Раскрыто содержание процедуры пересмотра административных актов органов внутренних дел, освещены основные проблемы, связанные с такой процедурой. Обобщены основные точки зрения по этому вопросу, проблемные места в законодательстве и возможные пути их решения.
Опис
Пчелін, В. Б. Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю / В. Б. Пчелін // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 101-105.
Ключові слова
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, адміністративні акти, административные акты, administrative acts, перегляд адміністративних актів, пересмотр административных актов, review of administrative acts, контроль, control
Бібліографічний опис