Web quest as a means of training coursants-policemen from higher educational institutions with specific conditions of training for professional communication

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
The science in help of business, modern problems of science, business, education and tourism : XV International scientific conference (Varna, Bulgaria, 3-5 July 2019). - Varna, 2019. - Vol. XII. - P. 77-84
Анотація
У статті розкривається педагогічний потенціал веб-квестів. Проаналізовано переваги та недоліки веб-квестів у освітньому процесі. До одного з переваг веб-квестів віднесено розширення меж спілкування між колегами, партнерами на принципах співпраці, в тому числі і на міжнародному рівні. Відзначено, що в соціальних мережах з'являються квести, які шкодять здоров'ю молоді.
Pedagogical potential of web-quests has been covered in the Article. Advantages and disadvantages of web-quests in the educational process have been analyzed. The extension of communication border between workmates and partners on the principles of cooperation as well as at the international level has been referred to one of the advantages of web-quests.
В статье раскрывается педагогический потенциал веб-квестов. Проанализированы преимущества и недостатки веб-квестов в образовательном процессе. К одному из преимуществ веб-квестов отнесено расширение границ общения между коллегами, партнерами на принципах сотрудничества, в том числе и на международном уровне. Отмечено, что в социальных сетях появляются квесты, которые вредят здоровью молодежи.
Опис
Golopych, I. Web quest as a means of training coursants-policemen from higher educational institutions with specific conditions of training for professional communication / Inna Golopуch // The science in help of business, modern problems of science, business, education and tourism : XV International scientific conference (Varna, Bulgaria, 3-5 July 2019) / Varna University of Management. - Varna, 2019. - Vol. XII. - P. 77-84.
Ключові слова
professional preparation, общение, communication, Internet, police, професійна підготовка, web-quest, cooperation, спілкування, Інтернет, поліцейські, веб-квест, співпраця, профессиональная подготовка, полицейские, Интернет, сотрудничество, веб-квест, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина
Бібліографічний опис