Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми : Мрія, 2019. – 184 с.
Анотація
У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано вирішення наукової задачі, що полягає в розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності. Монографію рекомендовано для фахівців у галузі фінансів, менеджменту на підприємстві, а також для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, науковців і викладачів закладів вищої освіти.
The monograph provides a theoretical justification and proposes a solution to the scientific problem, which consists in the development of scientific and methodological foundations and practical recommendations for managing the financial security of enterprises in conditions of economic instability. The monograph is recommended for specialists in the field of finance, management at the enterprise, as well as for students and graduate students of economic specialties, scientists and teachers of higher educational institutions.
В монографии приведено теоретическое обоснование и предложено решение научной задачи, которая заключается в разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по управлению финансовой безопасностью предприятий в условиях экономической нестабильности. Монография рекомендуется для специалистов в области финансов, менеджмента на предприятии, а также для студентов и аспирантов экономических специальностей, ученых и преподавателей высших учебных заведений.
Опис
Парфентій, Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія / Л. А. Парфентій; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумс. філ. – Суми : Видав.-вироб. підприємство «Мрія», 2019. – 184 с. – ISBN 978-966-473-258-8.
Ключові слова
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, фінансова безпека підприємства, економіка підприємства, економічна нестабільність, економічна безпека підприємства, фінансова безпека, финансовая безопасность, financial security
Бібліографічний опис