Види фізичної підготовки в правоохоронних органах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168
Анотація
Автором підкреслено, що специфіка діяльності правоохоронних органів нерозривно пов’язана з фізичною підготовкою їх працівників. Виходячи із завдань, що покладені на правоохоронні органи України, у статті поставлено завдання щодо визначення поняття видів фізичної підготовки у правоохоронних органах, виокремлення класифікаторів фізичної підготовки та як наслідок виділення конкретних видів фізичної підготовки, що як кінцевий результат має на меті підвищити якість реалізації останньої.
The author highlights that the specific of the police is inextricably linked with the physical training of their employees. Following the tasks assigned to law enforcement agencies of Ukraine. In the article about the task definition of types of physical training in law enforcement, distinguishing classifiers of the physical training and consequently the selection of specific physical preparation, is the end result to improve the quality of the latter.
Автором подчеркнуто, что специфика деятельности правоохранительных органов нераздельно связана с физической подготовкой их сотрудников. Исходя из заданий, которые положены на правоохранительные органы Украины, в статье поставлена задача относительно определения понятия видов физической подготовки в правоохранительных органах, выделения классификаторов физической подготовки и, как следствие конкретных видов физической подготовки, что как конечный результат имеет общей целью повысить качество реализации последней.
Опис
Ковальов, І. М. Види фізичної підготовки в правоохоронних органах / І. М. Ковальов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168.
Ключові слова
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фізична підготовка, види фізичної підготовки, правоохоронні органи, физическая подготовка, виды физической подготовки, правоохранительные органы, physical training, types of physical training, law enforcement bodies
Бібліографічний опис