Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 90, № 3

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 3 (90). - 280 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 17
 • Документ
  Теоретичні та прикладні питання унормування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 224-234, 2020) Кузубова, Т.; Kuzubova, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
  Досліджено положення КПК України, що встановлюють строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, процесуальний порядок їх продовження, правові наслідки закінчення строку досудового розслідування. Здійснено порівняльний аналіз строків дізнання та досудового слідства до повідомлення особі про підозру. Виокремлено низку прикладних проблемних питань, пов’язаних зі встановленням чітких строків досудового розслідування злочинів. Запропоновано шляхи вирішення практичних проблем з окресленого питання.
 • Документ
  Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 177-186, 2020) Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062
  Розкрито зміст поняття «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції». На основі аналізу чинного адміністративного законодавства України визначено органи державної влади, що підпадають під це поняття. На підставі наявної в адміністративній науці класифікації органів державної влади, що поділяє їх на органи загальної та спеціальної компетенції, надано рекомендації щодо вдосконалення переліку тих державних органів, які мають статус спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 • Документ
  Відносини щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина як складова предмета адміністративного права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 144-153, 2020) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A.
  Проаналізовано відносини, що виникають у діяльності публічної адміністрації з приводу забезпечення прав і свобод людини та громадянина, які визнаються пріоритетною складовою предмета адміністративно-правового регулювання. Визначено сутність поняття «забезпечення» і його елементи. Зроблено висновок про доцільність врахування відносин щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина і його елементів, зокрема охорони та захисту в побудові системи адміністративного права.
 • Документ
  Форми взаємодії національної поліції з громадськістю у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 132-143, 2020) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X
  Проаналізовано значення та правові засади взаємодії громадян з поліцією у сфері забезпечення охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями. Визначено поняття та види форм зазначеної взаємодії. Зроблено висновок про недостатність наукових розробок, присвячених проблемам взаємодії Національної поліції з громадськістю у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема щодо пошуку нових її форм. Запропоновано для впровадження окремі нові форми взаємодії Національної поліції з громадськістю, використання яких може покращити стан забезпечення правопорядку та боротьби з правопорушеннями.
 • Документ
  Проблемні питання розробки та імплементації Кодексу України про адміністративні проступки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 127-134, 2020) Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175
  Сформульовано й охарактеризовано найбільш проблемні аспекти у процесі розроблення нової редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення та окреслено перспективи ухвалення Кодексу України про адміністративні проступки. Надано пропозиції щодо оновлення розділів чинного КУпАП, особливу увагу приділено перегляду системи адміністративних стягнень. Запропоновано авторське бачення структури нового кодексу та його змісту.