Актуальні питання взаємодії оперативних працівників і слідчих під час виявлення та розслідування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 12. – С. 50-55

Анотація

Статтю присвячено аналізу організаційних форм взаємодії між оперативними працівниками та слідчими час виявлення, попередження та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з урахуванням вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України та відомчих нормативно-правових актів.
The article is devoted to the analyze of organizational forms of interaction between investigators and operational staff in the detection and investigation of crimes related to trafficking in persons, taking into account the requirements deiperforms code of criminal procedure of Ukraine and departmental regulatory frameworks legal acts.
Статья посвящена анализу организационных форм взаимодействия между следователями и оперативными работниками при выявлении и расследовании преступлений связанных с торговлей людьми с учетом требований действующего уголовного процессуального кодекса Украины и ведомственных нормативных правовых актов.

Опис

Грабазій, І. А. Актуальні питання взаємодії оперативних працівників і слідчих під час виявлення та розслідування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми / І. А. Грабазій // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 12. – С. 50-55.

Ключові слова

взаємодія, координація, виявлення злочину, розслідування злочинів, кримінальне провадження, уголовное производство, взаимодействие, оперативний працівник, слідчий, організаційна форма, координация, выявление преступлений, расследование преступлений, следователь, criminal proceedings, оперативный работник, организационная форма, coordination, interaction, detection and investigation of crimes, investigator, organizational form, operative, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис

Статтю присвячено аналізу організаційних форм взаємодії між оперативними працівниками та слідчими час виявлення, попередження та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з урахуванням вимог чинного Кримінального проце¬суального кодексу України та відомчих нормативно-правових актів.