Праця членів фермерських господарств як особлива форма підприємницької діяльності в контексті сплати ЄСВ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – 427 с., С.120-122.

Анотація

Розглянуто питання правового регулювання праці членів фермерських господарств як особливої форма підприємницької діяльності в контексті сплати єдиного соціального внеску. Дослідженні проблемні питання розмежування праці та підприємницької діяльності фермера як об’єкту правового регулювання.

Опис

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – 427 с., с.120-122.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения

Бібліографічний опис