Проблемні аспекти оперативно- розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - №3 (83). - С. 302-308

Анотація

У статті досліджено проблематику оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів. На підставі проаналізованої фахової літератури та емпіричного матеріалу визначено як поняття дефініції окресленого процесу, його межі та складові, так і сучасні проблемні аспекти такої діяльності. Зазначено, що окремі проблемні аспекти пов’язані з тим, що оперативні та слідчі працівники не належно володіють знаннями щодо тактичних особливостей здійснення оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів. The author in the article deals with the issues of operational-search criminal proceedings in connection with the commission of sexual crimes. In particular, the analysis of professional literature, the results of the survey of practical workers of investigators and operational units, on the basis of what is defined as the concept of the definition of the process, its boundaries and components, as well as the current problem aspects of such activities. В статье исследованы проблематику оперативно-розыскного обеспечения уголовных производств по факту совершения половых преступлений. На основании проанализированной профессиональной литературы и эмпирического материала определены как понятие дефиниции очерченного процесса, его границы и составляющие, так и современные проблемные аспекты такой деятельности.

Опис

Шахова, К. В. Проблемні аспекти оперативно- розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом учинення статевих злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2018.- №3(83).- С.302-308.

Ключові слова

розшукове забезпечення кримінального провадження, статеві злочини, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Україна. Ukraine. Украина, розыскное обеспечение уголовного производства, половые преступления, уголовный процесс, investigative support of criminal proceedings, sexual crimes, criminal process, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность

Бібліографічний опис