Публікація:
Домедична підготовка : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с.
Харківський національний університет внутрішніх справ

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено загальні питання порядку, прийомів і засобів надання домедичної допомоги постраждалим особами, які не мають медичної освіти та першими прибувають на місце події. Посібник буде корисним для курсантів, студентів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також практичних працівників органів Національної поліції України.
The textbook covers general issues of the order, methods and means of providing pre-medical assistance to victims who do not have medical education and are the first to arrive at the scene. The manual will be useful for cadets, students and listeners of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as practitioners of the bodies of the National Police of Ukraine.
В учебном пособии освещены общие вопросы порядка, приемов и средств оказания домедицинской помощи пострадавшим лицами, не имеющими медицинского образования и первыми прибывающими на место происшествия. Пособие будет полезным для курсантов, студентов и слушателей высших учебных заведений системы МВД Украины, а также практических работников органов Национальной полиции Украины.

Опис

Домедична підготовка : навч. посіб. / [кол. авт.: В. В. Кікінчук, С. О. Книженко, Т. І. Савчук та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с. – ISBN 978-966-610-247-1.

Ключові слова

Медичні науки. Medical sciences. Медицинские науки, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, домедична підготовка, домедицинской подготовка, pre-medical training, медична допомога, медицинская помощь, health care, правила поведінки на місці події, невідкладні стани, які загрожують життю людини, постраждалий, транспортування постраждалих, невідкладні дихальні стани, невідкладні серцево-судинні стани, інсульт, шок, травми, кровотечі, термічні ураження, вагітність, пологи

Бібліографічний опис

Домедична підготовка : навч. посіб. / кол. авт.: В. В. Кікінчук, С. О. Книженко, Т. І. Савчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с.