Окремі аспекти оперативно-розшукової характеристики сучасних способів незаконного заволодіння автотранспортом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 165 - 166.

Анотація

В статті зазначається, що способи вчинення незаконного заволодіння автомобільним транспортом постійно удосконалюються та видозмінюються. Своєчасне отримання інформації про нові способи готування та вчинення незаконного заволодіння автомобільним транспортом дозволить оперативним працівникам кримінальної поліції вчасно вживати необхідні превентивні заходи та інформувати відповідним чином населення з метою підвищення їхньої пильності з даного питання. В статье отмечается, что способы совершения незаконного завладения автомобильным транспортом постоянно совершенствуются и видоизменяются. Своевременное получение информации о новых способах приготовления и совершения незаконного завладения автомобильным транспортом позволит оперативным работникам криминальной полиции своевременно принимать необходимые превентивные меры и информировать соответствующим образом населения с целью повышения их бдительности по данному вопросу. In the article the author concludes that the methods of committing illegal seizure of motor transport are constantly being improved and modified. Timely receipt of information on new ways of preparing and committing illegal seizure of motor vehicles will allow criminal police operatives to take the necessary preventive measures in a timely manner and inform the relevant way of the population in order to increase their vigilance on this issue.

Опис

Стащак М. В. Окремі аспекти оперативно-розшукової характеристики сучасних способів незаконного заволодіння автотранспортом / М. В. Стащак, О. С. Діденко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 165 - 166.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, незаконне заволодіння автотранспортом, транспортні засоби, незаконное завладение автотранспортом, illegal seizure of vehicles, транспортные средства, vehicles

Бібліографічний опис