Формування кримінологічних інноваційних науково-дослідних центрів / лабораторій у практичних підрозділах Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Безпекова ситуація в Україні в умовах війни: стан, загрози, напрями забезпечення : зб. тез наук.-практ. кругл. столу (м. Київ, 26 вересня 2023 р.). – Київ, 2023. –С. 274-281

Анотація

Обґрунтовано необхідність формування кримінологічних інноваційних науково-дослідних центрів (лабораторій) у практичних підрозділах Національної поліції України.
The necessity of forming innovative criminological research centers (laboratories) in the practical units of the National Police of Ukraine is justified.
Обоснована необходимость формирования криминологических инновационных научно-исследовательских центров (лабораторий) в практических подразделениях Национальной полиции.

Опис

Ключові слова

Україна, Національна поліція України, кримінологія, кримінологічні науково-дослідні центри, кримінотеологія, Ukraine, National Police of Ukraine, criminology, criminological research centers, Национальная полиция Украины, криминология, криминотеология, криминологические научно-исследовательские центры, Украина

Бібліографічний опис

Кріцак, І. Формування кримінологічних інноваційних науково-дослідних центрів / лабораторій у практичних підрозділах Національної поліції України / Кріцак Іван // Безпекова ситуація в Україні в умовах війни: стан, загрози, напрями забезпечення : зб. тез наук.-практ. кругл. столу (м. Київ, 26 вересня 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб. кримінол. дослідж. та проблем запобіг. злочинності. – Київ, 2023. –С. 274-281.