Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється поняття правоохоронної функції держави. З’ясовуються сутність та структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Формулюється поняття суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Визначаються форми і методи реалізації зазначеної функції. Характеризується адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється коло органів державної влади, що входять до числа суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави; окреслюється специфіка їх діяльності. Аналізується зміст реалізації правоохоронної функції держави органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського суспільства. Надаються пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства у правоохоронній сфері та підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів України та Європейського Союзу.

Опис

Безпалова, О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Безпалова Ольга Ігорівна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 494 с.

Ключові слова

Дисертації. Theses. Диссертации, 12.00.07, правоохоронна функція держави, адміністративно-правовий механізм, державна політика, , , , , , , , , , ,

Бібліографічний опис