Науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 317 Кримінального кодексу України, в умовах нового кримінального процесуального законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 52-138

Анотація

Надано науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, повязаних з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Scientific and methodological recommendations for the detection, documentation and investigation of criminal offenses related to drug addiction and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are provided.
Представлены научно-методические рекомендации по выявлению, документированию и расследованию уголовных правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Опис

Науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, передбаченихстаттею 317 Кримінального кодексу України, в умовах нового кримінального процесуального законодавства / [Бурдін М.Ю., Коровайко О.І., Бугайчук К.Л. та ін.] // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 52-138.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, наркоманія, наркотики, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, виявлення кримінальних правопорушень, документування кримінальних правопорушень, розслідування кримінальних правопорушень, місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, обставини, що підлягають доказуванню, індивідуальна профілактика, наркозалежність, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, наркопритони, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, притон, drugs, огляд місця події, освідування

Бібліографічний опис