Специфіка копінг-стратегій та факторів прийтяття рішень у курсантів з різним рівнем толерантності до невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Опис

Ключові слова

Україна, випускний кваліфікаційний проєкт (робота), 053 – Психологія

Бібліографічний опис

Лось, Д. С. Специфіка копінг-стратегій та факторів прийтяття рішень у курсантів з різним рівнем толерантності до невизначеності : випуск. кваліфікац. робота ... бакалавр : 053 – Психологія / Д. С. Лось; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2024. - 46 с.